มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ขอแสดงความยินดี
กับบัณฑิตใหม่ ทุกท่าน

เพื่อไม่พลาดข่าวสารสำคัญ ท่านสามารถติดตามข่าวสารต่างๆ ได้ที่
เพจ : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
และเพจ : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับบัณฑิต ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

ดาวน์โหลดเอกสาร สำหรับบัณฑิต

สามารถดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องกับพิธีพระราชทานปริญญาบัตรได้จากเมนูด้านล่างนี้

ติดต่อสอบถาม

หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามได้โดยผ่านช่องทางดังนี้

บัณฑิตสามารถติดต่อสอบถามหรือแจ้งปัญหาได้ที่เพจ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

บัณฑิตสามารถติดต่อสอบถาม หรือแจ้งปัญหาได้ที่เพจ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

กองพัฒนานักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช