มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ขอแสดงความยินดี
กับบัณฑิตใหม่ ทุกท่าน

เพื่อไม่พลาดข่าวสารสำคัญ ท่านสามารถติดตามข่าวสารต่างๆ ได้ที่
เพจ : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
และเพจ : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

App

ม.ราชภัฏนครฯ ได้รับพระราชทานรางวัลการอ่านดีเด่น ในการแข่งขันการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ มอบถ้วยรางวัลพระราชทานในการแข่งขันการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีการศึกษา 2560 - 2561 - 2562 ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง การนี้ในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้รับรางวัลการอ่านดีเด่น น้ำเสียงชัดเจน อักขระถูกต้อง ไม่ทำให้ง่วงนอน โดย ดร.สมปอง รักษาธรรม รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นตัวแทนเข้ารับมอบถ้วยรางวัลพระราชทานในครั้งนี้


ขอขอบคุณ : https://www.nstru.ac.th/th/news/view/3837/


ดาวน์โหลดเอกสาร