มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ขอแสดงความยินดี
กับบัณฑิตใหม่ ทุกท่าน

เพื่อไม่พลาดข่าวสารสำคัญ ท่านสามารถติดตามข่าวสารต่างๆ ได้ที่
เพจ : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
และเพจ : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

App

ประกาศรายชื่อบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2566 ที่สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2563-2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2566 โดยบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2563-2564 ให้ตรวจสอบรายชื่อของตนเองให้เรียบร้อย ซึ่งทางมหาวิทยาลัยฯ จะประกาศวันลงทะเบียนบัณฑิตให้ทราบอีกครั้งในลำดับถัดไป  โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อบัณฑิต หรือดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ https://graduate.nstru.ac.th 


ดาวน์โหลดเอกสาร

1. รายชื่อบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2566 (ปริญญาตรี)

2. รายชื่อบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2566 (ปริญญาโท)

3. รายชื่อบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2566 (ปริญญาเอก)