มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ขอแสดงความยินดี
กับบัณฑิตใหม่ ทุกท่าน

เพื่อไม่พลาดข่าวสารสำคัญ ท่านสามารถติดตามข่าวสารต่างๆ ได้ที่
เพจ : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
และเพจ : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

App

ข้อปฏิบัติสำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563-2564

ข้อปฏิบัติสำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563-2564


ดาวน์โหลดเอกสาร

1. ข้อปฏิบัติสำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563-2564