บัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

หลักสูตรที่เปิดสอน

เราเปิดสอน 3 ระดับ หลักสูตรปริญญาโท ปริญญาเอก และ ป.บัณฑิต

1

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

หลักสูตรปริญญาโท

บัณฑิตวิทยาลัยเปิดสอนระดับปริญญาโท หลายสาขาที่ตอบโจทย์ให้กับผู้เรียนได้เลือกเรียนให้ตรงสาย

หลักสูตรปริญญาเอก

บัณฑิตวิทยาลัยเปิดสอนระดับปริญญาเอก เพื่อยกระดับผู้เรียนให้รู้ลึก รู้จริงและก้าวหน้าทางด้านอาชีพ

ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู)

หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู สร้างคุณค่าในวิชาชีพครู ให้มีจรรยาบรรณในความเป็นครู

บริการระดับบัณฑิตศึกษา

002-exam

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

009-student

เมนูบริการนักศึกษา

038-journal

กฏหมายที่เกี่ยวข้องระดับบัณฑิตศึกษา

015-trophy

รุ่นพี่ที่ประสบความสำเร็จในอาชีพ

004-online test

ระบบติดตามวิทยานิพนธ์

E-Thesis

002-elearning

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ลิ้งที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม

คำถามที่พบบ่อย

สามารถสมัครเรียนได้ที่ คลิก

ขณะนี้ยังไม่มี จะเป็นช่วงพฤษภาคม โดยทั้งนี้รอประกาศอย่างเป็นทางการ
สามารถสมัครได้ในประเภททั่วไป ซึ่งจะต้องมีเกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป และต้องเป็นสาขาหลักสูตรแกนกลางของสพฐ.หรืออาชีวศึกษา