กำหนดการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรสำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2559 – 2560

📣 กำหนดการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรสำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2559 – 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 🎓

11 ธันวาคม 2563 ภาคเช้า รายงานตัว ปฐมนิเทศบัณฑิต / ภาคบ่าย ฝึกซ้อมย่อย
12 ธันวาคม 2563 ภาคเช้า ฝึกซ้อมย่อย / ภาคบ่าย ฝึกซ้อมรวมสาขา
13 ธันวาคม 2563 ฝึกซ้อมรวม
14 ธันวาคม 2563 ฝึกซ้อมใหญ่
ฝึกซ้อม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

16 ธันวาคม 2563 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

📌 จะประกาศรายละเอียดให้ทราบอีกครั้ง 📌

ติดตามข้อมูลโดยตรงได้ที่ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช https://www.facebook.com/student.nstru/

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

พิธีไหว้ครูระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2563

17 ตุลาคม 2563 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชได้จัดพิธีไหว้ครูระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ได้รับเกียรติจาก ดร.สมปอง รักษาธรรม รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร และอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา ทุกสาขา บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่นระหว่างศิษย์และอาจารย์ ณ หอประชุมภักดีดำรงฤทธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และสถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี 12 คน
ในภาพอาจจะมี 4 คน, งานแต่งงาน และสถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และสถานที่ในร่ม

กีฬาสีสานสัมพันธ์พี่น้องระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2563

ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรระดับบัณฑิตศึกษาทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม “กีฬาสีสานสัมพันธ์พี่น้องระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2563” วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 น.

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ขอเชิญเข้าร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปี 2563

ในภาพอาจจะมี ดอกไม้ และข้อความ

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ขอเชิญนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และอาจารย์ ร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปี 2563 วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2563
เวลา 07.30 น. ณ ห้องประชุมภักดีดำรงฤทธิ์ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

เวลา 07.30 – 11.00 น.

ลงทะเบียน

– ผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษาลงทะเบียน

– ตัวแทนถือพานแต่ละกลุ่มลทะเบียน และเข้าแถว ณ จุดที่จัดไว้

เวลา 08.30 – 11.00 น. .

ตัวแทนนักศึกษาและนักศึกษากล่วดำบูชาพระรัตนตรัย

– ตัวแหนนักศึกษาและนักศึกษากล่าวคำบูชาครู (บทไหว้ครู, เพลงพระคุณ

ที่สาม, บทไหว้ครูทำนองสรภัญญะ)

ตัวแทนนักศึกษาและนักศึกษากล่าวคำปฏิญาณตน

ตัวแทนกลุ่มนักศึกษานำพานดอกไม้/รูปเทียน/ไหว้คณาจารย์

– นักศึกษาไหว้คณาจารย์

– อธิการบดีให้โอวาทนักศึกษา และเจิมหนังสือ

– อาจารย์อาวุโส โดย (รองศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา เลิศไกร)

กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

– คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย แนะนำคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และคณาจารย์

ระดับบัณฑิตศึกษา

หมายเหตุ
– นักศึกษาแต่ละกลุ่มเรียนจัดพานไหว้ครู 1 คู่
– นักศึกษาเตรียมพวงดอกมะลิหรือดอกไม้อื่นตามความเหมาะสม
– ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรับอาหารว่างหลังเสร็จสิ้นกิจกรรม

การแต่งกาย
– อาจารย์แต่งกายชุดสุภาพ พร้อมครุยวิทยฐานะ
– นักศึกษาแต่งกายชุดสุภาพ

การประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนราชการ ระยะเวลา 3 ปี (2563-2565)

วันที่ 19 สิงหาคม 2563 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้จัดการประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนราชการ ระยะเวลา 3 ปี (2563-2565) นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วีระยุทธ ชาตะกาญจน์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และคณบดีทุกคณะรวมทั้งคณะผู้บริหาร อาจารย์ ระดับบัณฑิตศึกษา ณ ห้องประชุมมหาชัย’๓๐ อาคาร 12 ชั้น 2 คณะครุศาสตร์ โดยขณะที่มีการประชุมเต็มไปด้วยบรรยากาศที่มีความเป็นกันเอง สนุกสนาน แต่เต็มเปี่ยมไปด้วยวิชาการ

ในภาพอาจจะมี 1 คน, สถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี 4 คน, สถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี 18 คน, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่ม