ประชุมการพัฒนาภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จัดประชุมการพัฒนาภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย อาคาร 9 ชั้น 2 โดยร่วมกับศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เพื่อเป็นแนวทางและนำไปสู่การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ซึ่งเป็นพันธกิจหลักของบัณฑิตวิทยาลัย

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ห้องรับแขก, ตาราง และสถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม

การวิพากษ์หลักสูตรนวัตกรรมการสื่อสารภาคธุรกิจและภาครัฐ

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง, หน้าจอ, สำนักงาน, ตาราง และสถานที่ในร่ม

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จัดการประชุมวิพากษ์หลักสูตรนวัตกรรมการสื่อสารภาคธุรกิจและภาครัฐ ขึ้น ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 2 อาคาร 9 โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารและคณาจารย์

หากใครมองหาหลักสูตรเพื่อพัฒนาด้านการสื่อสารภาคธุรกิจและภาครัฐ บัณฑิตวิทยาลัย กำลังจะเปิดทั้งระดับปริญญาโทและปริญญาเอก เตรียมตัวให้พร้อม

สามารถติดตามการเปิดรับสมัครได้ที่แฟนเพจ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

#บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
#GraduateNSTRU

ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง, ห้องรับแขก, หน้าจอ และสถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี 1 คน, ข้อความพูดว่า "Innovation in busin and government commu"ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง, ตาราง และสถานที่ในร่ม

ประชุมการปรับปรุงบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2563

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้จัดประชุม คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ แม่บ้าน เพื่อปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์บัณฑิตวิทยาลัย โดยมี ดร.สมปอง รักษาธรรม รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุม ทั้งนี้ขอขอบคุณส่วนงานงานอาคารและสถานที่ที่ให้ความช่วยเหลือในการปรับปรุงบัณฑิตวิทยาลัยครั้งนี้

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม, ข้อความพูดว่า "เป็นอธิการ ใคร ใครเป็นคณบดี เป็น ก็ยังเห"
ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง, ตาราง และสถานที่ในร่ม

ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2/2563

วันอังคารที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จัดการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 โดยมี ดร.สมปอง รักษาธรรม รองอธิการบดี รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในการประชุม คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และคณบดีทุกคณะ รวมไปถึงอาจารย์ประจำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

การประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนราชการ ระยะเวลา 3 ปี (2563-2565)

วันที่ 19 สิงหาคม 2563 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้จัดการประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนราชการ ระยะเวลา 3 ปี (2563-2565) นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วีระยุทธ ชาตะกาญจน์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และคณบดีทุกคณะรวมทั้งคณะผู้บริหาร อาจารย์ ระดับบัณฑิตศึกษา ณ ห้องประชุมมหาชัย’๓๐ อาคาร 12 ชั้น 2 คณะครุศาสตร์ โดยขณะที่มีการประชุมเต็มไปด้วยบรรยากาศที่มีความเป็นกันเอง สนุกสนาน แต่เต็มเปี่ยมไปด้วยวิชาการ

ในภาพอาจจะมี 1 คน, สถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี 4 คน, สถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี 18 คน, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่ม

ประชุมอาจารย์ผู้สอนประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู

11 สิงหาคม 2563 เวลา 11.00 บัณฑิตวิทยาลัย โดย หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประชุมอาจารย์ผู้สอนประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุติพร อัศวโสวรรณ ประธานหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย 924 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง, ห้องรับแขก, ตาราง และสถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง, ตาราง และสถานที่ในร่ม

ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมคณะกรรมการ ดำเนินการสอบเข้าเป็นนักศึกษา หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู

วันที่ 10 มิถุนายน 2563 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมคณะกรรมการ ดำเนินการสอบเข้าเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2562

การประชุมผู้บริหารและบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2563

วันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ประชุมผู้บริหารและบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย 924 อาคาร 9 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วีระยุทธ ชาตะกาญจน์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย คณะผู้บริหาร และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย

การประชุมการพัฒนาหลักสูตรใหม่ระดับบัณฑิต

วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้จัดการประชุมการพัฒนาหลักสูตรใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ณ ห้องประชุม 924 อาคาร 9 สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดย ดร.สมปอง รักษาธรรม รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในการประชุม ทั้งนี้มีคณะผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย และคณบดีทุกคณะเข้าร่วมประชุม

การประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จัดการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมท่อแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฆนัท ธาตุทอง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เป็นประธานในการประชุม การประชุมนำโดย รองศาสตราจารย์วีระยุทธ ชาตะกาญจน์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย คณะผู้บริหาร บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ประธานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา