ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชเรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 10)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธ…

บัณฑิตวิทยาลัยจัดการประชุมผู้บริหารและบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 10.00น. ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัยจัดการประชุมผู้บ…

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและห้องสอบในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและห้องสอ…