ขยายเวลา ลงทะเบียนเรียนออนไลน์ ระดับบัณฑิตศึกษา รอบที่ 2 ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ถึงวันที่ 10 มกราคม 2563

ขยายเวลา ลงทะเบียนเรียนออนไลน์…

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและห้องสอบในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและห้องสอ…