ขยายเวลาการรับสมัครระดับบัณฑิตศึกษาและเลื่อนการสอบคัดเลือก ระดับบัณฑิตศึกษา 1/2564

ประกาศ 📣
ขยายเวลาการรับสมัครระดับบัณฑิตศึกษาและเลื่อนการสอบคัดเลือก ระดับบัณฑิตศึกษา (ป.บัณฑิต ปริญญาโท และปริญญาเอก) 1/2564
สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 27 มิถุนายน 2564 ผ่านระบบออนไลน์

สามารถสมัครออนไลน์และอ่านรายละเอียดคลิกได้ที่
http://graduate.nstru.ac.th/รับสมัคร-2/

วิธีการรับสมัคร
http://graduate.nstru.ac.th/2021/04/22/ขั้นตอนการรับสมัครผ่าน/

• ปริญญาโท
– การบริหารการศึกษา
– นวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
– การจัดการนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
– เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
– นวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสร้างสรรค์
– การจัดการศิลปะและวัฒนธรรมสร้างสรรค์

• ปริญญาเอก
– การบริหารการศึกษา
– การจัดการนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
– เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
– นวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสร้างสรรค์
– การจัดการศิลปะและวัฒนธรรมสร้างสรรค์

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 075-377438