รับสมัครนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา 1/2564

post 1

รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รายละเอียดคลิกได้ที่

สามารถสมัครออนไลน์ด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน – 9 พฤษภาคม 2564

หลักสูตรที่เปิดรับ•

ประกาศนียบัตรบัณฑิต (ป.บัณฑิต) สาขาวิชาชีพครู

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 075-377438