ทวนสอบผลการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการเรียนที่ 1/2563

วันที่ 28 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น. บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดการประชุมทวนสอบผลการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย 924 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วีระยุทธ ชาตะกาญจน์ คณบดีบัณพิตวิทยาลัย เป็นประธาน

132582547 467693621298578 380595673888309164 o 1
132336780 467693904631883 3537152719941105207 o.jpg? nc cat=107&ccb=2& nc sid=0debeb& nc eui2=AeE NBDatULVBwZReo lBTpzmo5FShVNVhaajkVKFU1WFrNWMZ2PRK52z0weLBLmAX1YcWMxFZNO bBfK9womqW9& nc ohc=be8P Gq9yOgAX 5d5uj& nc oc=AQmkGjEmySfpPljp1inF0tfzphVe4GP2jYerZyhUDmpL70YhK2VZqXXylaZnwVdGaYU& nc ht=scontent.fbkk10 1

ไม่มีหมวดหมู่

ทวนสอบผลการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการเรียนที่ 1/2563

วันที่ 28 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น. บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดการประชุมทวนสอบผลการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย 924 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วีระยุทธ ชาตะกาญจน์ คณบดีบัณพิตวิทยาลัย เป็นประธาน

132582547 467693621298578 380595673888309164 o.jpg? nc cat=102&ccb=2& nc sid=0debeb& nc eui2=AeFx4zP7f42Vf1e4AsQgVeSVfpHGivPgbOJ kcaK8 Bs4sqOzVhV66JPEPen0TJ7177f5aG5iVDrcOtud2oIfSM6& nc ohc=i3nvUs6Ex04AX C0Z28& nc ht=scontent.fbkk10 1