ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 3/2563

ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 3/2563

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดการประชุม คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 3/2563 โดยมี ดร.สมปอง รักษาธรรม รองอธิการบดีรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เป็นประธาน ทั้งนี้มีผู้บริหารระดับบัณฑิตศึกษา คณบดีทุกคณะและอาจารย์ประจำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ร่วมประชุม ณ ห้อง ประชุมบัณฑิตวิทยาลัย อาคาร 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

125896562 436483487752925 1663478915949847773 o.jpg? nc cat=100&ccb=2& nc sid=0debeb& nc eui2=AeELuqp5TwROqYSj4d0pVqZaDT9fpi 9avMNP1 mL71q82Zrw888OPomUhsh7OZC gC45Okt5hG0QND5jNxLgHDU& nc ohc=Hd0A41k6r6oAX ZGSQ& nc ht=scontent.fbkk14 1
125841955 436484384419502 1156451354632308703 o.jpg? nc cat=110&ccb=2& nc sid=0debeb& nc eui2=AeF0KaHz tdMtXrqP1f 14XyZvuq2m9Tpnlm 6rab1OmeXM712XWIspkl7KOcQOZXg qdWDoAkDhge8av BJBoyJ& nc ohc=v gQfA5MRBEAX PwIRK& nc ht=scontent.fbkk10 1

ไม่มีหมวดหมู่