พิธีไหว้ครูระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2563

17 ตุลาคม 2563 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชได้จัดพิธีไหว้ครูระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ได้รับเกียรติจาก ดร.สมปอง รักษาธรรม รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร และอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา ทุกสาขา บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่นระหว่างศิษย์และอาจารย์ ณ หอประชุมภักดีดำรงฤทธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และสถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี 12 คน
ในภาพอาจจะมี 4 คน, งานแต่งงาน และสถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และสถานที่ในร่ม

ไม่มีหมวดหมู่