ประกาศ แนวปฏิบัติการขอสำเร็จการศึกษา ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่องแนวปฏิบัติขอสำเร็จการศึกษาบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2563


นักศึกษาศึกษาข้อมูล และอ่านรายละเอียดทั้งหมด


อ่านรายละเอียดไฟล์คลิกที่นี่


– รับคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ฝ่ายวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัยภายในวันที่ 17 ตุลาคม 2563
– รวบรวมเอกสารคำร้อง ส่ง ฝ่ายวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัยภายในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2563

120830075 398020248265916 4463698343609813453 o.jpg? nc cat=109& nc sid=8024bb& nc eui2=AeEP9iGH1LaF4sJFUUS04xVd99z3SEkhGcz33PdISSEZzK2A5o7LDhUEXLyyKo92JfNrIP5Hmv3jJ7vV2l7Fvnbc& nc ohc=QawQv 3L1GMAX QfMwK& nc ht=scontent.fbkk10 1

 

ไม่มีหมวดหมู่