ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2/2563

วันอังคารที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จัดการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 โดยมี ดร.สมปอง รักษาธรรม รองอธิการบดี รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในการประชุม คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และคณบดีทุกคณะ รวมไปถึงอาจารย์ประจำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

118198970 360031038731504 6588050687189477348 o.jpg? nc cat=106& nc sid=730e14& nc eui2=AeEuTgSVdmr08KEedKjMLmarusGTwrG3TIW6wZPCsbdMhdDAoNfj8G73vbz7JpOIMRsMOfAKDLE 9aecWJnkVwBh& nc ohc=noCThvmJAScAX8qHnHm& nc ht=scontent.fbkk14 1
118322322 360031345398140 5069286335010299231 o.jpg? nc cat=101& nc sid=730e14& nc eui2=AeHt1PChWwbn8XCQRpWWzGjDlojrQwDzcriWiOtDAPNyuLxxTA1lPeGkxbXGlJYfyvU3OwTrWejmotZCRg30R7XQ& nc ohc=WpIz1IUrBhsAX eSDy & nc ht=scontent.fbkk10 1
118387222 360032088731399 7859520309737569786 o.jpg? nc cat=105& nc sid=730e14& nc eui2=AeEpU8jg8ZJOlPp3 Z391bAUjBkHILECn KMGQcgsQKf8nMuS tso7L0TP9duE0L 2GEkEx sw2Uk3bNdRsKTM9& nc ohc=cngz9Q3EIMYAX NUEQ& nc ht=scontent.fbkk10 1
ไม่มีหมวดหมู่