การประชุมการพัฒนาหลักสูตรใหม่ระดับบัณฑิต

100325463 289561145778494 465381692459188224 o.jpg? nc cat=109& nc sid=e007fa& nc eui2=AeErqQWL6hyXPUnEKXK7QAfzgNkB3i 9JBCA2QHeL70kEGIPUSyD8J4doKxWGDogCbi0K76n9VJIPGe5zUBhrAOj& nc ohc=cuhcVzhxeb0AX8GinYQ& nc ht=scontent.fbkk10 1

วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้จัดการประชุมการพัฒนาหลักสูตรใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ณ ห้องประชุม 924 อาคาร 9 สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดย ดร.สมปอง รักษาธรรม รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในการประชุม ทั้งนี้มีคณะผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย และคณบดีทุกคณะเข้าร่วมประชุม

ไม่มีหมวดหมู่