การประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

98031529 284144842986791 8297642916248027136 o.jpg? nc cat=103& nc sid=e007fa& nc eui2=AeEkw2fj v0dYdGZLSpepLZCECHFbo7KkgIQIcVujsqSL8mOoxZhXV3kNfWAw7YWQcNgSOAyGTQj hDrGVzXhRw& nc ohc=vR8EAVQHEEcAX 90Rdo& nc ht=scontent.fbkk10 1

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จัดการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมท่อแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฆนัท ธาตุทอง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เป็นประธานในการประชุม การประชุมนำโดย รองศาสตราจารย์วีระยุทธ ชาตะกาญจน์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย คณะผู้บริหาร บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ประธานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา