ผู้สมัครหลักสูตรสาขาการบริหารการศึกษา สอบสัมภาษณ์ออนไลน์

เรียนผู้สมัครสาขาการบริหารการศึกษา ทั้งระดับปริญญาโท และปริญญาเอกทุกแผน เตรียมตัวสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Discord ในวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2563ดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรม Discord

• ระบบ Windows (Notebook PC)

https://discord.com/download

• ระบบ IOS

https://apps.apple.com/us/app/discord-chat-for-games/id985746746

• ระบบ Android

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.discord

• ระบบ Mac OSX

https://discord.com/api/download?platform=osxเมื่อผู้สมัครติดตั้งโปรแกรมแล้วสามารถ

เข้าร่วมห้องสัมภาษณ์ได้ที่

เมื่อติดตั้งโปรแกรมเสร็จแล้วสามารถเข้าร่วมห้องได้ที่นี่
ไม่มีหมวดหมู่

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *