การประชุมการพัฒนาหลักสูตรใหม่ระดับบัณฑิต

วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้จัดการประชุมการพัฒนาหลักสูตรใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ณ ห้องประชุม 924 อาคาร 9 สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดย ดร.สมปอง รักษาธรรม รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในการประชุม ทั้งนี้มีคณะผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย และคณบดีทุกคณะเข้าร่วมประชุม

การประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จัดการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมท่อแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฆนัท ธาตุทอง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เป็นประธานในการประชุม การประชุมนำโดย รองศาสตราจารย์วีระยุทธ ชาตะกาญจน์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย คณะผู้บริหาร บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ประธานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

ผู้สมัครหลักสูตรสาขาการบริหารการศึกษา สอบสัมภาษณ์ออนไลน์

เรียนผู้สมัครสาขาการบริหารการศึกษา ทั้งระดับปริญญาโท และปริญญาเอกทุกแผน เตรียมตัวสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Discord ในวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2563ดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรม Discord

• ระบบ Windows (Notebook PC)

https://discord.com/download

• ระบบ IOS

https://apps.apple.com/us/app/discord-chat-for-games/id985746746

• ระบบ Android

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.discord

• ระบบ Mac OSX

https://discord.com/api/download?platform=osxเมื่อผู้สมัครติดตั้งโปรแกรมแล้วสามารถ

เข้าร่วมห้องสัมภาษณ์ได้ที่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

เรียนผู้สมัครระดับบัณฑิตศึกษาขณะนี้บัณฑิตวิทยาลัยเปิดให้ตรวจสอบผู้มีสิทธิ์ในการสอบ ห้องสอบ ปีการศึกษา 2563สามารถอ่านประกาศ ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและห้องสอบได้ที่

ย้ำ! ให้ผู้สมัครทุกท่านอ่านประกาศให้ชัดเจน เพื่อประโยชน์ของท่านสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage https://www.facebook.com/nstru.graduate/
โทรศัพท์ 075-809860, 075-809861

6 วันสุดท้าย

6 วันสุดท้าย ที่จะเปิดรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จนถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 63 เท่านั้น รีบมาสมัครด่วน #ท่านใดที่สมัครแล้วอย่าลืมส่งหลักฐานเข้ามาด้วยนะครับ

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษาปริญญาโท ปริญญาเอก ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

สามารถอ่านประกาศได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1tShLx2XS7LhGcZbYHtjjbLphLGnNOViC/view

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู (ป.บัณฑิต) ในหลักสูตรระดับปริญญาโท และปริญญาเอกหลักสูตรจะเปลี่ยนคุณให้เป็นผู้บริหาร ที่เปี่ยมด้วยคุณภาพ- หลักสูตรการบริหารการศึกษาครู อาจารย์ที่ต้องการความแปลกใหม่ และพัฒนาคุณภาพตัวเองให้สูงขึ้น-หลักสูตรนวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้-การจัดการนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาหลักสูตรที่เปิดมาเพื่อตอบโจทย์การนำเทคโนโลยีไปใช้ประยุกต์กับงานด้านต่าง ๆ ในอุตสาหกรรม- เทคโนโลยีอุตสาหกรรมหลักสูตร ที่มุ่งเน้นให้คิดสร้างสรรค์ และมีเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำ – นวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสร้างสรรค์

สมัครได้แล้ววันนี้ ที่ http://graduate.nstru.ac.th/การเข้าศึกษา/

รายละเอียดสอบถามเพิ่มเติมได้ที่Fanpage บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

หรือโทร. 075-809861