บัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

คลิกเพื่อเลื่อน

unnamed 1

ปฏิทินวิชาการ

บริการนักศึกษา

แบบฟอร์ม

หลักสูตร

= 0 ? (parseInt(jQuery(‘#wds_current_image_key_669407897’).val()) – wds_iterator_wds(669407897)) % wds_params[669407897].wds_data.length : wds_params[669407897].wds_data.length – 1, wds_data_669407897, false, ‘left’); return false;”> [grid_plus name=”New Grid”]

หลักสูตรที่เปิดสอน

เราเปิดสอน 3 ระดับ หลักสูตรปริญญาโท ปริญญาเอก และ ป.บัณฑิต

1

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

หลักสูตรปริญญาโท

บัณฑิตวิทยาลัยเปิดสอนระดับปริญญาโท หลายสาขาที่ตอบโจทย์ให้กับผู้เรียนได้เลือกเรียนให้ตรงสาย

หลักสูตรปริญญาเอก

บัณฑิตวิทยาลัยเปิดสอนระดับปริญญาเอก เพื่อยกระดับผู้เรียนให้รู้ลึก รู้จริงและก้าวหน้าทางด้านอาชีพ

ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู)

หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู สร้างคุณค่าในวิชาชีพครู ให้มีจรรยาบรรณในความเป็นครู

บริการระดับบัณฑิตศึกษา

002-exam

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

คลิกที่นี่ 009-student

บริการนักศึกษา

เมนูบริการนักศึกษา

คลิกที่นี่ 038-journal

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

กฏหมายที่เกี่ยวข้องระดับบัณฑิตศึกษา

คลิกที่นี่ 015-trophy

รุ่นพี่ที่ประสบความสำเร็จ

รุ่นพี่ที่ประสบความสำเร็จในอาชีพ

คลิกที่นี่ 004-online test

ระบบติดตามวิทยานิพนธ์

E-Thesis

คลิกที่นี่ 002-elearning

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ลิ้งที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม

คลิกที่นี่

สมัครเรียน

สมัครเรียนคลิกที่นี่ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 63 201225 1

คำถามที่พบบ่อย

สมัครเรียนได้ที่ไหน

สามารถสมัครเรียนได้ที่ คลิก

เปิดรับสมัครช่วงไหน

ขณะนี้ยังไม่มี จะเป็นช่วงพฤษภาคม โดยทั้งนี้รอประกาศอย่างเป็นทางการ

ไม่ได้เป็นครูสามารถเรียนต่อ ป.บัณฑิต ได้ไหม

สามารถสมัครได้ในประเภททั่วไป ซึ่งจะต้องมีเกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป และต้องเป็นสาขาหลักสูตรแกนกลางของสพฐ.หรืออาชีวศึกษา

คำถามที่พบบ่อย

FAQ

I am item content. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar leo.

I am item content. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec mattis, pulvinar dapibus leo.

I am item content. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

I am item content. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

I am item content. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.