สมัครเรียน

สมัครเรียนกับเรา

กรอกข้อมูลในช่องให้ครบถ้วน พิมพ์เอกสารแล้วนำมาสมัครได้ที่
อาคาร 9 ชั้น 2 บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช


ประกาศการรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา