บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และห้องสอบ

สอบวันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2563 ณ อาคาร 9 ชั้น 2