การเข้าศึกษา

ประกาศ

เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2563 (ผ่านระบบออนไลน์)

ประกาศผล

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รอบที่ 1
• สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
• สาขาวิชานวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้

หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร สามารถอ่านรายละเอียดแต่ละหลักสูตรได้เลยที่นี่

Contact us

บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
  • 075-809861
  • graduate@nstru.ac.th
  • อาคาร 9 ชั้น 2 บัณฑิตวิทยาลัย
    มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช