การจัดการนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา

สร้างสรรค์นวัตกรรม สู่การปฏิบัติอย่างแท้จริง 

ทำไมต้องเรียนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา

สร้างความก้าวหน้าในอาชีพ

เพิ่มทักษะขั้นสูง

อาจารย์เชี่ยวชาญโดยเฉพาะ

เพิ่มมุมมองในการแก้ปัญหาครับ

สร้างความหน้าเชื่อถือ

สร้างคอนเนคชั่น

คำถามที่พบบ่อย

Most frequent questions and answers

สามารถสมัครเรียนได้ และนำผลคะแนนมายื่นภายหลัง